OVER

 

  ONTSTAAN  

Het Burgemeestersconvenant was de aanleiding om een burgercoöperatie op te richten. 

 

Het Burgemeerstersconvenant is het grootste klimaat- & energie-initiatief ter wereld, waarmee duizenden lokale en regionale overheden (meer dan 190 miljoen inwoners) zich vrijwillig engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie op hun grondgebied te verwezenlijken. Ook de gemeenten Wichelen en Wetteren ondertekenden in 2017 het convenant. Beide gemeenten engageren zich hiermee om tegen 2030 de totale jaarlijkse CO2-uitstoot terug te dringen met 40%. 

 

Om de doelstelling te kunnen realiseren werden er in beide gemeenten informatie -en inspiratieavonden georganiseerd door het Oost-Vlaams Energieagentschap over de rol van burgercoöperaties. Deze samenkomsten waren de start van een samenwerking tussen een aantal geëngageerde inwoners van de gemeenten Wichelen en Wetteren. 

Een jaar geleden kwamen we voor het eerst samen en kort daarna werd de naam DUO geboren. DUO staat voor de twee gemeenten, maar het is ook de afkorting van DUurzame Ontwikkeling. Dat laatste is ook de essentie van de coöperatie, namelijk samen investeren in een duurzame toekomst!

Burgemeestersconvenant-logo1000x660.jpg