MISSIE & VISIE

 

  MISSIE  

De energieproductie weer in handen van de burgers? Sinds 2019 verenigen personen zich precies met dit doel in de burgercoöperatie DUO. Dat doen ze democratisch: elke coöperant heeft één stem en elke stem weegt even zwaar door. Iedereen, ongeacht inkomen, kan zich aansluiten. De coöperanten kiezen voluit voor hernieuwbare energie in al zijn vormen en mogelijkheden. In eerste instantie gaat DUO aan de slag in de gemeenten Wichelen en Wetteren, maar in de toekomst richt ze zich op de hele Scheldevallei.

De burgercoöperatie streeft naar een CO2-reductie van 40% tegen 2030 en volledig energieneutrale gemeenten vóór 2050. 

  VISIE  

1. ONZE ENERGIE IN EIGEN HANDEN 

Zon en wind zijn van iedereen. Daarom wil DUO – samen met de inwoners – de energieproductie in eigen beheer voorzien

 • Als coöperant word je mede-eigenaar van hernieuwbare energie-installaties en deel je via dividenden in de winst. 

 • Alle energie die we nog gebruiken moet volledig hernieuwbaar zijn. Zonder CO2-uitstoot.

 • Op het vlak van mobiliteit willen we inzetten op elektrische deelauto’s en het installeren van laadpalen voor elektrische voertuigen.

 

 • Zodra de regelgevende mogelijkheden hiervoor worden gecreëerd (door bv. energiedelen of lokale energiegemeenschappen), zal DUO ernaar streven in diens projecten de eigen energieproductie nog meer rechtstreeks toe te wijzen aan de coöperanten en bewoners.

 

 

2. MINIMALISEER HET VERBRUIK 

Aangezien de meest duurzame energie diegene is die we niet verbruiken, wil DUO de burger ook informeren en sensibiliseren.

 • We organiseren educatieve projecten rond duurzaam leven, werken en ondernemen in onze scholen en wijken. De beste manier om de burger te overtuigen van een meer duurzame samenleving is deze zelf in projecten te betrekken.

 • Daarnaast roepen we de bewoners op om energetische renovaties uit te voeren. We helpen hen met advies en een plan van aanpak. De ingrepen die we voorstellen zullen de uitstoot doen dalen en – op termijn – een besparing betekenen voor de bewoners.

 • We kunnen dit niet alleen. Daarom richten we ons naar de gemeentebesturen om de lokale verankering van hernieuwbare energie mee te ondersteunen en samen te werken aan de transitie naar een ander maatschappelijk project waarin zuinigheid en duurzaamheid speerpunten worden. We trachten ook bedrijven en verenigingen mee te betrekken in het verhaal, teneinde betrokkenheid, samenwerking en het delen van kennis mogelijk te maken.

 • We pleiten voor het zichtbaar maken van de CO2-reductie in beide gemeenten via CityBeacons (elektronische borden).

 • Tot slot kijken we naar nieuwe ontwikkelingen in de mobiliteit. Ook hier kan de uitstoot fel worden verminderd. We sensibiliseren de burger, pleiten voor een gemeentelijke aanpak van infrastructuur, stellen een zuinigheidscharter op met bedrijven, en doen nieuwe technologieën ingang vinden.

 

 

3.  INVESTEER IN NIEUWE TECHNOLOGIEËN

We volgen de evolutie van nieuwe technologieën op de voet, zoals:

 • ontwikkelingen rond waterstof voor energie en mobiliteit

 • warmtenetten

 • warmtepompen

 • (buurt)batterijen

 

 • etc.