COÖPERATIE

 

  WAT IS EEN COÖPERATIE?  

Een burgercoöperatie ontstaat wanneer burgers zich verenigen om een gemeenschappelijke behoefte in te vullen. Burgercoöperatie DUO wil samen met haar coöperanten investeren in hernieuwbare energie. Je wordt dus mede-eigenaar van een duurzaam project en neemt de energieproductie in eigen handen.

 

Een voorbeeld:

Je wordt eigenaar van een zonnepaneel op het dak van de brandweerkazerne. De winst gaat niet naar de coöperatie, maar gaat naar jou. En er is meer, als aandeelhouder heb je zelfs medezeggenschap in de coöperatie. 1 aandeel = 1 stem. Zo beslist jij waar en waarin de coöperatie investeert.

 

In tegenstelling tot de grote energiebedrijven geeft een burgercoöperatie de coöperanten democratische controle in het bestuur en inspraak in het beleid. Dit noemt men rechtstreekse participatie. DUO engageert zich daarom dan ook om de internationale ICA-principes (International Cooperative Alliance) na te leven. Dit zijn de 7 fundamenten van het coöperatieve gedachtegoed die al meer dan 100 jaar hun nut bewijzen en die als leidraad dienen in onze organisatie. Voor alle duidelijkheid niet elke coöperatie is een burgercoöperatie. 

De 7 ICA-principes zijn:

  1. Vrijwillig en open lidmaatschap

  2. Democratische controle door de leden

  3. Economische participatie vanwege de leden

  4. Autonomie en onafhankelijkheid

  5. Onderwijs, vorming en informatieverstrekking

  6. Samenwerking tussen coöperaties

   7. Aandacht voor de gemeenschap

 

Wens je meer info over ICA:

https://www.ica.coop/en

https://www.icakompas.be/

 WAAROM AANSLUITEN?  

Door te investeren in een burgercoöperatie maak je lokale en duurzame projecten mogelijk. Het is ook een ethische en duurzame manier van beleggen met een financieel voordeel voor de coöperant in de vorm van een dividend. 

Een deel van de opbrengst zal gebruikt worden om te investeren in duurzame ontwikkeling, maar de aandeelhouders hebben op de algemene vergadering hierover het beslissingsrecht. Zo bepaal jij de koers die we met onze burgercoöperatie zullen varen. Jij bepaalt dus mee hoe we verantwoord met het burgerkapitaal en de opbrengsten omgaan.

HOE WORD JE COÖPERANT? 

Je koopt (vanaf €250 tot max. €5000) een aandeel van de energiecoöperatie. In ruil krijg je een rendement van max. 6% en één stem. Niet zoals bij grote energiebedrijven die ervoor zorgen dat hoe meer geld je investeert hoe meer beslissingsrecht je hebt. In DUO beslis jij het beleid en wat er gebeurt met de energieproductie! Van zodra er een eerste project opgestart wordt kun je intekenen.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief of volg ons op sociale media om op de hoogte te blijven.